Behåll industrilokaler

Industri ska inte bli bostäder

Det är för närvarande mer lönsamt att bygga bostäder än verksamhetslokaler. Men efterfrågan är stor på lokaler av typ lättare industri, hantverk och lager. Men detta varierar. Politikens uppgift är bland annat att se långsiktigt på behoven, inte bara följa konjunkturens svängningar.

Därför vill vi kristdemokrater inte ändra användningen av fastigheten Bo 28:1. Fastigheten ligger i anslutning till andra verksamhetslokaler, på gränsen till villor. Det vore olyckligt att flytta den gränsen ytterligare ett steg. Varför i så fall säga nej till nästa förfrågan? Nacka behöver sina verksamhets- och industrilokaler.