Bostad åt folket

Vi behöver billiga lägenheter

Huset som planeras på fastigheten Sicklaön 202:9 är inte något arkitektoniskt mästerverk. Det är oskön byggnad, okänsligt uppställd på en viktig plats vid Ektorpsrondellen. Men det är en mänsklig rättighet att skapa fula saker, även hus. Den politiska nivån ska inte ständigt överpröva andras smak.

Men en värre försyndelse vid byggandet av detta hus, är att man lägger det för nära balkongerna på huset norr om det. Det blir en trist miljö för dem som ska avnjuta sitt eftermiddagskaffe på de balkongerna.

Det är dessutom onödigt att bygga på det sättet. Man kunde bygga ihop det nya huset med det som ligger norr därom, och bygga om de lägenheter som vetter mot det tillkommande huset en aning. Det borde inte vara så märkvärdigt eftersom de båda fastigheterna har samma ägare. Flera fördelar skulle vinnas med den åtgärden.

Det skulle dessutom ge något fler bostäder och en bättre miljö på baksidan.