En enklare planprocess

Vi välkomnar förenkling av byggprocessen

Kristdemokraterna konstaterar att det arbete som regeringen gjort för att minska byråkrati och förkorta långa planprocesser oundvikligen kommer att få kritik, men å den andra sidan är ytterligt lovvärt.

I princip är alltid varje byråkratisk regel väl motiverad, men den stora mängden regler tynger den positiva helheten. Vi är därför beredda att för medborgarnas skull försvara regeringens förenklingar.

Vi är beredda att acceptera att allt i samhället i och med dessa förenklingar inte blir så bra som det skulle kunna bli om politiker och tjänstemän fick oinskränkt beslutanderätt. Totalt sett tror vi att fördelarna kommer att bli större än nackdelarna med dessa förenklingar, framför allt för vanliga människor. Vi ska komma ihåg att effekterna av den tidigare borgerliga regeringens förenkling kring friggeboden, i allt väsentligt blev positiva.