Park framför Seniorcenter

Bebygg inte det fina området framför Seniorcenter (Danvikshem)

Danvikshemsplanen är en bra och dessutom viktig plan. Det är värdefullt med seniorbostäder och angeläget med det vårdboende som ingår i planen. Vi stöder detta och kan dessutom tänka oss att utöka antalet bostäder för dessa ändamål.

Det olyckliga är de fyra parvillorna. De är inte angelägna som de övriga delarna av planen. De är dessutom placerade på just den yta som är mest angelägen att tillgängliggöra för allmänheten. Denna yta skulle kunna få mycket attraktiv utformning, till glädje för alla nuvarande och kommande boende i området. Det finns dessutom inte mycket grönytor kvar i seniorboendets närområde.

Parvillorna skulle innebära en privatisering, som för all tid omöjliggör att ytan tillgängliggörs för allmänheten. Villorna hotar också värdefulla ekar inom området.