Kulturkluster i Orminge

Skapa ett kulturkluster i Orminge

Utred i samband med det planerade planprogrammet för Orminge centrum förutsättningarna för att skapa ett kulturkluster i området där Svenska kyrkan och Boo Folkets hus nu ligger.

Det finns idag en bred kulturverksamhet i Boo Folkets hus, musikskolorna i Nybacka, skolans lokaler och i Svenska kyrkan. Pensionärsorganisationer efterfrågar lokaler för sin verksamhet. Biblioteket behöver större lokaler. Det finns mycket att vinna, både ekonomiskt och i idéutbytet, genom att skapa ett kulturkluster där olika lokaler för kulturverksamhet ligger i närheten av varandra. Kulturnämnden i samarbete med lokala aktörer bör formulera och inarbeta kulturlivets behov i planen för Orminge centrum.

Ett politikerinitiativ från Kristdemokraterna 2014-06-26