Miljöpremie och energicheck

Konkretisera de lokala miljömålen

De lokala miljömålen för Nacka borde innehålla konkreta målvärden och etappmål.

Det blev dock för kort om tid att till detta kommunstyrelsemöte inarbeta konkretare målvärden. Därför blev enda möjligheten för oss kristdemokrater att stödja en bordläggning, även om vi beklagar att vi därmed bidrar till en längre process.

Vi vill också själva tillföra två uppdrag:

• pröva möjligheten av att erbjuda en miljöpremie inom området 1 och 2 i förslaget till miljömål, till anordnare som finns i kundvalssystemen.

• pröva möjligheten att utforma en energicheck till företag verksamma i Nacka.