Öppna BB i Nacka på nytt

Elin Fjällström

Att föda barn är naturligt

Förlossningsvården blir alltmer teknisk och den mänskliga omvårdnaden mindre viktig. Elin Fjällström tänker starta en fristående förlossningsenhet som är mindre beroende av teknisk utrustning och mer fokuserad på mänsklig, barnmorskeledd omsorg.

Den blivande fadern sitter vid förlossningssängen och koncentrerar sig på CTG-apparaten. Kurvorna börjar röra på sig.

– Nu har du en värk! Sätt igång och krysta, säger han och behåller fokus på skärmen eftersom han är mycket angelägen om att hans kvinna ska må bra. I praktiken tror han att datorn är bättre än han själv på att se hur hon mår.

Det är en lätt karikerad bild av dagens förlossningsvård. Vi tror mer på maskinerna än på oss själva. Vi tror att apparaterna vet bättre hur födelseförloppet utvecklas.

Detta reagerar Elin Fjällström mot. Hon engagerar sig för att skapa en förlossningsvård som ser födandet som något normalt som behöver stöttning, mer än som en sjukdom som kräver stora medicinska insatser.

Hon vill starta en barnmorskeledd fristående förlossningsenhet där kvinnor får föda barn på sina egna villkor, där familjer kan få föda i lugn och ro och där barnmorskor kan få utöva sitt yrke till fullo. I dag är det läkarna som är chefer. 1985 gick Världshälsoorganisation, WHO, ut och varnade för att barnmorskans roll var hotad.

Elin Fjällström är barnmorska och älskar sitt jobb.

– Vi barnmorskor blir nästan höga av att vara med om en förlossning! Men vår profession håller på att nedvärderas. Barnmorskor har 4,5 års utbildning. En stor del av utbildningen handlar om graviditet och förlossning. Läkare har 5 års utbildning men bra en liten kurs handlar om förlossningsvård, i huvudsak om sjukdomarna kring detta. Men att vara gravid och att föda är inte att vara sjuk! säger hon med eftertryck.

Utvecklingen går mot att förlossningsvården i allt högre grad leds av läkare. Det tror Elin Fjällström är en olycklig utveckling. Risken är då stor att förlossningen hanteras som en sjukdom i stället för något friskt och naturligt. Om barnmorskan leder förlossningen så blir fokus mer på det friska.

Elin Fjällström vill att paret ska ha fokus på den fina händelse som förlossningen är, och i lugn och ro låta den nya familjemedlemmen anlända. Med mindre fokus på tekniken. Barnmorskan har både utbildning och erfarenhet att se om något problem skulle uppstå.

– Som det är nu är en barnmorska ofta engagerad i flera förlossningar samtidigt. Läkaren sveper in i förlossningsrummet då och då och har svårt att få en riktig helhetsbild. Läkaren är hänvisad till apparaterna. Det är riskabelt. I en sådan organisation är det lätt att missa viktiga varningssignaler under förlossningen.

– Vi vill upprätta barnmorskans roll igen. Den förlossningsenhet vi vill skapa ska ha en barnmorska avdelad till varje par. Då kan paret koncentrera sig på förlossningsarbetet.

Elin Fjällström vill dessutom minska användningen av värkstimulerande dropp, som numera används i onödigt hög grad.

– Så fort man påverkar kroppens naturliga process så riskerar man att få komplikationer som följd. Om man till exempel påskyndar värkarbetet med dropp, så kan barnet stressas och riskerar att få syrebrist. Det visar forskningen. Dessutom ökar risken för bristningar i kvinnans underliv, alldeles i onödan, säger Elin Fjällström.

Men det finns fler problem. Livmodern blir lätt trött av att bli stimulerad kemiskt och värkarna blir mindre produktiva.

– Om livmodern blir trött så blir modern trött och då blir barnet trött. Det blir en ond cirkel som onödigt ofta slutar med sugklocka eller kejsarsnitt.

Elin Fjällström menar att tendensen numera är att snabbt få förlossningen överstökad. Ju fortare det går desto bättre anses det vara. Och tekniken hjälper oss att skynda på.

– Men man glömmer helhetsupplevelsen. Att föda barn är att ge sig hän! Om man litar på kroppen och anpassar sig mer efter det naturliga förloppet så blir upplevelsen ofta mycket bättre. Förlossningen är ett stort ögonblick med existentiella dimensioner. Om det blir en obehaglig upplevelse, så kan det skada anknytningen till barnet, och relationen mor–barn för lång tid. Och tvärtom om det blir en fin upplevelse.

Utvecklingen mot teknik och läkarstyrning av förlossningsvården är styrd av oron för att något farligt kan hända. Därför tror man att det är viktigt att finnas nära akutsjukvården.

Men den förlossningsenhet som Elin Fjällström planerar innebär inte att riskerna ökar. Tvärtom. Forskningen visar att om en barnmorska finns med under hela förlossningen så upptäcks komplikationer nästan alltid i god tid. Och då hinner man iväg till sjukhus och nödvändig vård.

– Vi barnmorskor vet att det behövs läkarkompetens när komplikationer uppstår. Problemet är snarare att läkarna inte förstår att uppskatta den helhetskompetens som barnmorskorna har. Det finns forskning som visar att en förlossningsenhet inte bör finnas längre än 20 minuter från en akutmottagning. Den enhet jag vill bygga upp respekterar forskningsresultat.

Elin Fjällströms fristående förlossningsenhet ska vara professionellt ledd, av en barnmorska. Det ska finnas en barnmorska avdelad till varje förlossning. Om det kommer många förlossningar samtidigt så löser man det genom ett joursystem, liknande det som finns i flera andra länder.

Möjlighet att starta sådana förlossningsenheter var ett av barnmorskeupprorets främsta krav förra året.

Elin Fjällström har flera duktiga barnmorskor med sig i sina planer, och flera erfarna äldre barnmorskor finns med som mentorer och backup. Nu är det bara en tidsfråga innan en sådan enhet startar.