Behåll avdragsrätten för gåvor

Ett stabilt samhälle måste ha en stabil civil sektor. Enskilda människor behöver känna engagemang för varandra och för att samhället ska fungera. Alliansregeringen införde avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar, ett bra sätt att stärka den civila sektorns möjligheter att verka.

Under 2013 gjorde 761 000 personer, nästan var tionde svensk, avdrag för gåvor. Vinsten för samhället i såväl ökning av gåvor som ökat samhällsengagemang, är avsevärd.

Nu tas avdragsrätten bort. Det fanns begränsningar i den, men inte ens det räckte för att vår nya regering skulle vilja ha den kvar. Socialdemokraterna kan tydligen bara tänka sig att stärka den del av det civila samhället som ingår i socialdemokraternas korporativistiska sfär. För dem tycks det vara ett hot när andra delar stärks.

Det finns inga exempel historiskt på regeringar i världen som aldrig har svikit sina medborgare. Därför bör vi väljare protestera när regeringen knyter all välfärd till staten.

Anders Tiger, Kristdemokraterna i Nacka