Simhall och ishall

Utred samlokalisering av simhall och ishall i Orminge

Det finns sannolikt stora fördelar, ekonomiskt, miljömässigt och kanske även praktiskt, att samlokalisera en simhall med en ishall. Den ena producerar värme och den andra kyla. Vi föreslår därför att alla aspekter på en samlokalisering utreds inför beslutet om simhallens placering i Orminge.

Det är fritidsnämnden som är beställare av sådana anläggningar, och ska i sin budget inrymma såväl driftkostnader som kapitalkostnader. Det är därför angeläget att dessa ekonomiska konsekvenser finns med när MSN och KS fattar beslut om Orminge centrum.

Kristdemokraterna vill därför att fritidsnämnden uppdrar åt fritidsdirektören att återkomma till fritidsnämnden med redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av olika placering av simhall i Boo.