Tunnelbana för människor

Är tunnelbana bra för Nackasamhället?

Nu har Nacka skrivit på ett avtal om att bygga tunnelbana, ett projekt på cirka 25 miljarder kronor. I avtalet ingår förbättrade tunnelbanekommunikationer även till Järfälla och Solna. Avtalet innebär att Nacka kommun åtar sig en medfinansiering av tunnelbanan på 850 miljoner kronor, det är cirka 3 procent av totalkostnaden.

Dessutom innebär avtalet att Nacka förbinder sig att bygga 13.500 bostäder fram till år 2030. Hur kommer alla dessa nya bostäder förändra Nackasamhället? Vi låser genom detta beslut upp kommande generationers handlingsutrymme att utforma sitt eget samhälle.

”Satsningen är inte samhällsekonomiskt försvarbar”, säger nu forskare på KTH. Det påståendet är värt att pröva. Är det försvarbart att lägga ner 12,5 miljarder kronor (förutom depå och fordon) för att få tunnelbana bara till Nacka?

Det är svårt att bedöma om detta är en ”bra affär”. Vi Kristdemokrater har länge vridit och vänt på den frågan. Vår slutsats är att Nacka behöver tunnelbanan för att bli ett hållbart samhälle. Nacka har länge nog lidit av politikens oförmåga att fatta långsiktiga och hållbara beslut. Nackabor tvingas dagligen pendla till sina arbeten. Bilarna och köerna har blivit fler och längre. Konsekvenserna för miljön har blivit allt allvarligare. Stressen ökar över en kollektivtrafik som dras med ständiga förseningar, eftersom nuvarande busstrafik nått sitt kapacitetstak.

När vi kristdemokrater medverkar till att bygga bostäder, så är vårt fokus egentligen att ”bygga hem för människor”. Vi ställer inte upp på att bygga en likriktad massproducerad betongförstad. Vi vill bygga den ”mjuka staden” där det är nära mellan människorna. Vi vill bygga bort brott genom en genomtänkt utformning och skapa ett varmt samhälle.

Vårt framtida Nacka skapas heller inte genom att brutalt spränga bort berg. Bostäder ska smälta in naturligt i det kuperade Nacka. Vi vill att vardagsrummen ska ”sträcka sig ut i det gröna rummet och spegla sig i vattnet”.

På marginalen har vi kvar en del kritik mot avtalet. Vi hade till exempel gärna sett en sträckning närmare Henriksdal än Sofia på Söder. Men sträckningen var ett krav från Stockholm, där vi tvingades till kompromiss.

Det vi fortfarande har svårt att acceptera är att Nackadelen börjar byggas först 2018, medan de andra spårsträckningarna börjar byggas redan 2016. Det är ändå vi som gått i bräschen för tunnelbanans utbyggnad. Och det är Nacka som kommit längst i förstudien. Det borde vara ett starkt skäl för stat och landsting att prioritera Nacka lika högt som de övriga delarna.

Jan-Eric Jansson, kommunalråd KD