Våra politiker

Kommunalråd
Jan-Eric Jansson

Politisk sekreterare
Anders Tiger

Kommunfullmäktige
Jan-Eric Jansson, ledamot
Lydia Liu, ledamot
Anders Tiger, ersättare
Birgitta Husén, ersättare

Kommunrevisor
Stefan Herczfeld

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU)
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU)

Jan-Eric Jansson, ledamot
Anders Tiger, ersättare

Nämndrepresentation
Arbets- och företagarnämnden: Jan-Eric Jansson (ordf), Lisa Hagberg (ers)
Fritidsnämnden: Martin Gunnesson (led)
Kulturnämnden: Lydia Liu (led)
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden: Jan-Eric Jansson (1:e vice ordf), Joakim Franklin (ers)
Natur- och trafiknämnden: Anders Wihk (led), Leopold Birkholm (ers)
Socialnämnden: Monica Sjölund (led), Anna Magni-Bergström (ers)
Äldrenämnden: Anders Tiger (led), Birgitta Husén (ers)
Utbildningsnämnden:
Jack Sjölund (led), Karolina Johansson (ers)
Valnämnden: Lisa Hagberg (1:e vice ordf), Ulf G Johansson (ers)
Överförmyndarnämnden: Maryam Herlin (ers)

Råd/beredningar/styrelser/ombud
Brottsförebyggande rådet i Nacka: Inger Davidsson (1:e vice ordf)
Seniorrådet: Anders Tiger (ordf)
Mångfaldskommittén: Nana Amirajibi (led)
Kommittén för hälsa och livskvalitet: Emma Henriksson (led)
Miljömålskommittén: Anders Tiger (led)
Nacka stadshus AB: Jan-Eric Jansson (led), Anders Tiger (ers)
Nacka energi AB, styrelse: Andréas Bäckdahl (ers)
Nacka energi försäljning AB, styrelse: Andréas Bäckdahl (ers)
Käppalaombud: Anders Wihk (ers)
Samordningsförbundet Välfärd Nacka: Jan-Eric Jansson (ordf)
Polisstyrelsen: Stefan Herczfeld (ers)
Mälardalsrådet: Jan-Eric Jansson (ers)
KSL:s förbundsmöte: Jan-Eric Jansson (ers)

God man enligt fastighetsbildningslagen

Nämndemän
Ulf G Johansson

 

STYRELSEN för Kristdemokraterna i Nacka

Ordförande
Lisa Hagberg
Mobiltelefon: 070-949 06 94
E-mail: johan.lund@nacka.se

Övriga styrelsen
Nana Amirajibi, vice ordförande
Stefan Herczfeld, kassör
Anders Wihk, ledamot
Jan-Eric Jansson, ledamot
Lydia Liu, ledamot
Jack Sjölund, ledamot
Anders Tiger
, adjungerad

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 4018, 131 04 Nacka
Mejl: nacka@kristdemokraterna.se
Hemsida: www.nacka.kristdemokraterna.se
Plusgiro: 66 84 49-2
Swish: 123 033 37 24
Ordf: Jan-Eric Jansson tel 070-431 92 25
Pol sekr: Anders Tiger tel 070-75 45 333

Kristdemokraterna i Sverige består av en riksorganisation och med några få undantag en distriktsorganisation per län och en lokalavdelning per kommun. Kristdemokraterna i Nacka ingår i den majoritet som styr Nacka kommun, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet.