Anders Tiger

Journalist
Alphyddan, 67 år
070-754 53 33, anderstiger@gmail.com
Politisk sekreterare
Kommunfullmäktige (ersättare)
Kommunstyrelsen, KSVU, KSAU, KSSU (ersättare)
Seniorrådet (ordförande)
Äldrenämnden (ledamot)
Miljömålskommittén (ledamot)
Anders Tiger