Birgitta Husén

Ljuskärrsberget, 73 år
070-838 32 10, bihusen@hotmail.com
Äldrenämnden (ersättare)

Birgitta Husen