Jan-Eric Jansson

Kommunalråd
Älta gård, 64 år
070-431 92 25, jan-eric.jansson@nacka.se
Kommunfullmäktige (ledamot)
Kommunstyrelsen, KSVU, KSAU, KSSU (ledamot)
Arbets- och företagsnämnden (ordförande)
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (vice ordförande)
Samordningsförbundet Välfärd Nacka (ordförande)
Mälardalsrådet (ersättare)
KSL:s förbundsmöte (ersättare)
Jan-Eric Jansson