Uppdaterat kalendarium

juni
13-jun kl.17-18.30 Styrelsemöte Rådhuset
13-jun kl.18.30-21 Kommunpolitiskt gruppmöte Rådhuset
20-jun kl.16.30-22 Kommunfullmäktige Rosen
juli
3-10-jul Almedalsveckan Visby
06-jul Kristdemokraternas dag i Almedalen Visby
06-jul kl.19 Ebba Busch Thors almedalstal Visby
16-jul kl.10-16 Wikbolandsmarken Östra Husby
augusti
20-aug kl.10-15 Strategidag Klarsjöstugan, Söderköping
22-aug kl.17-18.30 Styrelsemöte Rådhuset
22-aug kl.18.30-21 Kommunpolitiskt gruppmöte Rådhuset
29-aug kl.16.30-22 Kommunfullmäktige Rosen
september
19-sep kl.17-18.30 Styrelsemöte Rådhuset
19-sep kl.18.30-21 Kommunpolitiskt gruppmöte Rådhuset
24-sep ca kl.22-01 Nattvandring Start Diakonicentrum
26-sep kl.16.30-22 Kommunfullmäktige Rosen
oktober
03-okt kl.18.30-20 Talarkväll m Aron Modig Ev Inre Foajén, Rosen
06-okt kl.18.30-21 Kommunpolitiskt gruppmöte Budget
10-okt kl.17-18.30 Styrelsemöte Rådhuset
10-okt kl.18.30-21 Kommunpolitiskt gruppmöte Rådhuset
17-okt kl.16.30-22 Kommunfullmäktige Rosen
24-okt kl.16.30-22 Kommunfullmäktige Budget Rosen
november
19-nov Partidistriktets höststämma
21-nov kl.17-18.30 Styrelsemöte Rådhuset
21-nov kl.18.30-21 Kommunpolitiskt gruppmöte Rådhuset
26-nov ca kl.22-01 Nattvandring Start Diakonicentrum
28-nov kl.16.30-22 Kommunfullmäktige Rosen
december
12-dec kl.17-18.30 Styrelsemöte Rådhuset
12-dec kl.18.30-21 Kommunpolitiskt gruppmöte Rådhuset
19-dec kl.16.30-22 Kommunfullmäktige Rosen
10-dec medlemsaktivitet, grötfrukost

Politiska händelser första året

Den 25 april sammanträdde kommunfullmäktige för att bland annat debattera årsredovisningen och bokslutet. Du hittar årsredovisningen och webbsändningen kommunens hemsida. Här får du möjlighet att läsa det som Eva-Britt Sjöberg lyfte i debatten.

Lagen om valfrihet

Under 2015 tog vi stora steg för en valfrihetsreform i Norrköping. Det formella beslutet hanns inte med före årsskiftet, men arbetet som lade grunden för att på kommunfullmäkitge i januari 2016 skulle kunna ta beslutet om att införa LOV gjordes 2015. Det var inte framförallt en politisk framgång utan en framgång för våra medborgare som genom detta beslut kommer att få större möjlighet att påverka sin vardag, men naturligtvis en tydlig markering att vi nu har en ny kommunledning i Norrköping som tänker annorlunda och prioriterar annorlunda.

Fler korttidsplatser

På temat prioritera annorlunda mot tidigare kommunledning öppnade vi fler korttidsplatser i början av 2015, som har lett till att vi har haft betydligt färre utskrivningsklara personer kvar på sjukhuset än året innan. Under ett antal månader var det inga personer alls.

Bryter negativ trend, bygger SÄBO

Vi antog också, under 2015, en utbyggnadsplan av särskilda boendeplatser som nu leder till att vi bryter trenden av nedläggningar och öppnar många nya platser redan i början av perioden. Detta kommer att leda till att vi snabbare kan möta behovet av särskilda boendeplatser och få bort vår kö.

Personalfrågor, sammanhållen arbetstid
Personalen i VONs verksamheter har gjort miljontals insatser under 2015 inom funktionshinderområdet, hemtjänst och särskilt boende. Våra över 3 500 anställda har mött oräkneliga behov och gjort fantastiska insatser. Att arbeta inom vård och omsorg kräver en stor flexibilitet eftersom man behöver hantera snabba förändringar både vad det gäller antalet insatser och vilken sorts insats. Den kommunala verksamheten kan inte stänga ner någon del pga avsaknad av personal, såsom Regionen kan. Vi måste lösa situationen.

Jag skulle vilja påstå att det är denna attityd; vi ska lösa det, som gjorde att man i praktiken på några månader lyckades med att ta bort alla delade turer för våra anställda. Det tog naturligtvis mycket tid och kraft för att genomföra detta men man fixade det. Helt otroligt! Tyvärr fick det konsekvensen att många anställda inte kände att de hann vara med i processen och att de första schemana inte blev så bra som många hoppats på. Vi har ännu en bit kvar men när det väl landat tror jag att alla kommer att vara tacksamma för denna arbetsmiljösatsning.

Hanteringen av införandet av sammanhållen arbetstid är en av de delar som revisionen gett oss i VON kritik för, och som vi i efterhand inser att vi skulle hanterat annorlunda på många sätt om vi skulle gjort om det. Att förbättra arbetsvillkoren för våra anställda är naturligtvis angeläget men förändringar behöver göras med större delaktighet för att bli bra från början.

Annat som hänt inom vård och omsorg under 2015
– Öppnat ytterligare ett LSS-boende
– Hemgångsteam i ordinarie verksamhet
– Verksamhetsutvecklare för våra träffpunkter
– Utredningar med förslag på utveckling av daglig verksamhet, vårdplanering och hälso o sjukvårdsorganisationen

Överförmyndarnämnden
Jag blir väldigt glad när jag ser utvecklingen som skett inom överförmyndarverksamheten de
senaste åren. 2015 var första året för vår överförmyndarnämnd, tidigare var det organiserat på annat sätt utifrån en utsedd överförmyndare. Kontoret har fått förstärkning och det i kombination med att de har organiserat sig på ett mer flexibelt sätt har gjort att de har kunnat öka både servicen och rättssäkerheten.
Förra årets flyktingströmmar med ett stort antal ensamkommande flyktingbarn har inneburit en ytterligare utmaning för kontoret. Som ni ser i årsredovisning var det vid årsskiftet brist på gode män men nu ser det betydligt bättre ut. Vi har t o m gode män som väntar på uppdrag. ÖFNs strukturerade arbete i kombination med den villighet som Norrköpings invånare visat i engagemang för ensamkommande flyktingbarn är fantastisk.
Detta engagemang från medborgarna sticker ut gent emot övriga landet enligtöverförmyndarkontoret. Det är något vi kan vara stolta över.

Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar bl a för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Fram till maj 2015 var det ett hundratal ensamkommande men mot slutet av året var den siffran uppe i ca 500. Även om kostnaderna för barnen återsöks hos Migrationsverket är det en kolossal arbetsinsats som socialkontoret gjort som rott i hamn allt det praktiska. De är värda en stor eloge för detta.
Detta samtidigt som all annan verksamhet ska rulla på som vanligt.
Jag låter Roger Källs lägga ut texten mer om SN.

Förebyggande arbete framåt

När jag allmänt ser framåt när det gäller den sociala sektorn är jag som kristdemokrat fortfarande övertygad att de är de tidiga insatserna för barn med behov och stöd till föräldrar och familjer som är den viktigaste och bästa investering vi kan göra för framtiden. Trygga familjer ger trygga barn. Trygga barn lär sig bättre. Det ger bättre förutsättningar att klara skolan och därmed möjligheten att få ett arbete. Därför ser jag framför mig fler idéer och metoder som utvecklas med hjälp av sociala investeringsfonden och social impact bonds som sedan implementeras i våra ordinarie verksamheter.

Vi måste börja från början med våra barn för att förebygga ohälsa och för att förbättra skolresultat.

Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd i Norrköpings kommun

K1_Eva-Britt_Sjöberg

 

Avslutningsresa

Under våren har Kristdemokraterna i Norrköping hållt kursen Nyfiken på politik?! tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Kursen har innehållit fem ubildningstillfällen, i lördags var sista tillfället och då styrde vi kosan mot Stockholm och Riksdagshuset. 15 stycken politiskt nyfikna och intresserade träffade riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) för en rundvandring i riksdagshuset och en inblick i hur arbetet sker där.

NPP i Riksdagen

Tack alla deltagare för en trevlig kurs! Det ska bli spännande att följa er i politiken. Vem vet, kanske står det era namn vid platserna i plenum en dag. ?

Lets Create Norrköping 2035

Idag har Eva-Britt Sjöberg (KD), tillsammans med övriga i Kvartetten, presenterat den nya visionen för Norrköping 2035. Läs och lyssna mer genom att klicka på bilden nedan.
vision2035

Del 4 i utbildningsserien

På måndag den 14 mars är det dags för den fjärde delen i Kristdemokraternas utbildningsserie Nyfiken på politik?!. Det är den sista delen innan avslutningsresan som bär av till Stockholm och riksdagshuset. På måndag kommer vi att prata om politiska ideologier och vi gästas av politikern och läraren Magnus Engström från Linköping.

När: Måndag den 14 mars kl.18.30
Var: Rådhuset i Norrköping

Det är endast för kursanmälda deltagare men är du också nyfiken på politik och vill veta mer om den här utbildningen kan du kontakta Eva-Britt Sjöberg som är kommunalråd i Norrköpings kommun, du hittar kontaktuppgifter här.

Här är en bild från förra utbildningstillfället då vi gästades av Sven Brus, tidigare riksdagsledamot och kommunalråd, som berättade om politikerrollen och hur det är att vara förtroendevald, som det kallas.

12472829_988993737837766_5130720220865416739_n

Nyfiken på politik?! Del 3

På måndag är det dags för den tredje delen av utbildningen Nyfiken på politik?!
Denna gång gästas vi av tidigare kommunalråd och riksdagsledamot Sven Brus som ska tala om rollen som politiker. Vi kommer även att diskutera aktuell politik.

Välkomna!

När: Måndag 7 mars kl.18.30
Var: Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21 (OBS! Vi har bytt lokal för att få bättre plats!)

Norrköping ❤️ München

En reguljär flyglinje startar den 15 april mellan Norrköping och flygnavet München, vald till Europas bästa flygplats 2105. Destinationen och det starka flygnavet ger ett stort värde för såväl turism som näringsliv. Linjen kommer att trafikeras sex dagar i veckan av flygbolaget bmi regional, som samarbetar med det starka flygbolaget Lufthansa.

Läs mer här!

Årsmöte på måndag

På måndag den 15 februari är det dags för partiavdelningen i Norrköping att ha årsmöte. Vi gästas av Bengt Germundsson som sitter i partistyrelsen och är kommunstyrelsens ordförande i Markaryd där KD fick ca 45% i kommunvalet 2014. Därefter äter vi gott ihop och väljer nya till styrelsen och antar planen för 2016. Varmt välkomna!

När: 15 februari kl.18.00

Var: Dagsbergsgården (vid Dagsbergs kyrka, Ljunga)