Inför äldreboendegaranti i Nyköpings kommun!

Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Vi vill öka äldres självbestämmande genom att kommunen erbjuder äldre plats i särskilt boende när och om de själva så önskar utan att det görs en biståndsbedömning. Denna rätt skall gälla för alla över 85 år. De ska ha rätt att få en plats i ett trygghetsboende, serviceboende eller särskilt boende. Detta är en mycket viktig satsning för dem som är över 85 år både ur fördelningspolitiskt perspektiv men även för att ett tryggt boende är oerhört viktigt särskilt för äldre.

Kristdemokraterna föreslår därför att Nyköpings kommun ska utreda möjligheten att införa äldreboendegaranti för dem över 85 år och lämna förslag på hur detta snarast kan införas.

Läs hela motionen här

Skarpt förslag från Alliansen: Ridsportanläggning ska byggas i Nyköping

En anläggning för ridsport bör byggas i Nyköpings kommun, det beskedet ger idag Alliansen i Nyköping.  Gården Väderbrunn pekas ut som en tänkbar plats för verksamheten. Läsa hela pressmeddelandet

I Nyköping får pojkar ta del av mer föreningsbidrag än flickor därför är det ur ett jämställdhetsperspektiv bra med en ridsportanläggning eftersom ridsport är en tjejdominerad sport. Det här skulle också kunna skapa utbildningstillfällen i den växande hästnäringen.

 / Marita Göransson (KD)

Satsa på socionomutbildning i Nyköping

I SN den 27 april skriver kristdemokraterna Anders Öjert och Marita Göransson om att utökningen av socionomutbildningen på Mälardalens Högskola ska förläggas till Nyköping. De begära också att kommunens S-ledda majoritet ska agera för att Nyköping ska kunna få dessa utbildningsplatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en motion till kommunfullmäktige i Nyköping föreslår Marita Göransson (KD) och Stefan Landmark (KD) att kommunen ska ta fram en plan för att göra det möjligt för våra äldre inom äldreomsorgen att dagligen få vistas utomhus, om de så önskar.Du hittar motionen här http://wp.kristdemokraterna.se/nykoping/files/2017/04/motion-ang-aldres-ratt-till-utevistelse-17-03-31.pdf

KD: mer tid tillsammans med barnen!

I dagens Södermanlands Nyheter skriver kristdemokraterna Violeta Huaman de Lundberg, Carina Hedin Eriksson och Josefin Boberg om vikten av att föräldrarna för mer tid med barnen. De konstaterar att grunden för ett tryggt samhälle läggsi en trygg familjegemenskap – oavsett hur familjen ser ut.

”Rödgrönt förslag sätter Nyköpings små skolor på spel”

I dagens Södermanlands Nyheter skriver gruppledarna för Alliansen i Nyköping om att på kommunstyrelsen på måndag avser Nyköpings politiska majoritet (S, V, MP) fatta ­beslut om en ny organisation inom skolan. Förslaget innebär att nya skolenheter bildas som öppnar för sammanslagning av flera av kommunens grundskolor i årskurs F-6. Därmed är det ett beslut som får stora konsekvenser för kommunens skolbarn och deras föräldrar. Vi ser flera allvarliga problem med förslaget och anser att det bör behandlas i kommunfullmäktige som ger möjlighet till en öppen debatt.

Majoritetens förslag betyder också minskad möjlighet för föräldrar och barn att välja den skola som passar dem bäst. ­Alliansen vill istället se att föräldrars inflytande över sina barns skolgång stärks och förordar ett aktivt skolval i Nyköping.

Vi i Alliansen kommer, mot bakgrund av ovanstående, att yrka avslag på S, V och MP:s förslag till nya skolenheter på kommunstyrelsen på måndag.

Läs hela inlägget på http://www.sn.se/debatt/debatt-rodgront-forslag-satter-nykopings-sma-skolor-pa-spel/

 

Kristdemokraterna vill slopa pensionärsskatten

Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Vi har sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Men vi vill sänka skatten på pension igen, så att skatten för pensionärer och löntagare blir lika. Stefan Löfvens socialdemokrater har lovat att göra detta, men tycker tydligen inte att det är så viktigt. Det tycker vi. Det är dags att slopa den så kallade pensionärsskatten. Tack till SPF:s medlemmar som medverkar i denna film.