MITT I FLYKTINGKRISEN: Regeringen slopar Gåvoavdraget!

Terror och krig tvingar ständigt nya människor på flykt. De flesta lever i tältläger i grannländer. Andra riskerar livet på väg till Europa.

Utan ideella organisationer hade katastrofen varit ännu värre. De bidrar med sjukvård och tak över huvudet för miljoner människor. Barn som växer upp i flyktingläger får skolgång tack vare frivilliga krafter.

I Sverige är vi beroende av frivilliga insatser för att klara flyktingkrisen.
Många vill bidra. Förra året gav svenskarna 1,5 miljarder till ideella organisationer med avdragsrätt, gåvor som ökar och kan mångdubblas om vi utvecklar avdraget istället för att avveckla det.

Regeringen verkar tänka tvärtom och tar nu bort gåvoskatteavdraget. Nu borde regeringen lyssna på oss och frivilligorganisationerna.
Vi kristdemokrater vet att din gåva gör skillnad. Alla som ger en gåva, ger av sin tid eller skänker kläder bidrar till ett bättre samhälle.
Tillsammans gör vi skillnad.

Ta inte bort gåvoskatteavdraget!

Slutenvårdsplatser för barn på Nyköpings lasarett måste återöppnas!

Den styrande Koalitionen i landstinget (S, MP, C och FP) har tidigare sagt nej till att återöppna slutenvårdsplatser för barn på Nyköpings lasarett.

I en gemensam motion pekar Kristdemokraterna, Vård för pengarna och Moderaterna på att det är hög tid att tänka om. Stängningen av slutenvårdsplatser för barn på Nyköpings lasarett skapar otrygghet hos både barn och föräldrar. Att behöva åka tvärs över hela landet till Eskilstuna och vänta många timmar på akutmottagningen är oacceptabelt. Vi måste minska pressen och underlätta vardagen för barn, föräldrar och övriga familjen.
I dag sker det en stor inflyttning av barnfamiljer i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Behovet av nära barnsjukvård och slutenvårdsplatser kommer bara att öka.
Kristdemokraterna, Vård för pengarna och Moderaterna föreslår att återöppnandet i ett första skede ska ske genom att de barnkirurgiska observationsplatser som finns i dag ska kompletteras med barnmedicinska observationsplatser. I nästa steg ska slutenvårdsplatserna för barn på Nyköpings lasarett återöppnas. Barn är en patientgrupp som är extra sårbar. Kan de få vård i Nyköping ökar tryggheten och patientsäkerheten.

Förbättra den ekonomiska uppföljningen i Nyköpings kommun!

Med begränsade ekonomiska resurser och de senaste årens återkommande underskott i verksamheterna i Nyköpings kommun ökar kraven på kommunstyrelsen att fatta väl genomtänkta beslut. Revisionen har också anmärkt att kommunstyrelsen inte agerat tillräckligt i samband med de stora ekonomiska underskotten i Skolorganisationen.
För att ledamöterna i kommunstyrelsen ska kunna utföra sitt viktiga uppdrag och vara väl pålästa vid sammanträden kräver vi Kristdemokrater att den ekonomiska verksamhetsuppföljningen för Nyköpings kommun förbättras.
Därför har Kristdemokraterna idag lämnat in en motion där vi kräver att kommunstyrelsen ska se till att dagens muntliga ekonomiska verksamhetsuppföljningar, ersätts med skriftliga presentationer av ärendet och förslag till beslut, på samma sätt som redan sker med övriga beslutsärenden.