Stoppa nedläggningen av mottagningen för unga vuxna!

Mottagningen för unga vuxna är viktig för ungdomarna i Nyköping. Att utan konsekvensanalys stänga verksamheten med hänvisning till vaga formuleringar om att det inte finns motsvarande verksamhet i andra delar av länet ställer Kristdemokraterna inte upp på.

Den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Enligt Socialstyrelsen uppger allt fler ungdomar psykiska besvär som oro eller ängslan. Här behövs det satsningar – inte nedläggningar.
Det här är en besparing som drabbar unga vuxna med psykisk ohälsa. Det handlar om människor med bland annat depression, nedstämdhet, oro och ångesttillstånd.