KD kritiska till landstingsstyrelsens beslut om Unga vuxna

Kristdemokraterna är starkt kritiska till dagens beslut i landstingsstyrelsen att inte häva nedläggningen av Unga vuxna. – Det är sorgligt när man inte lyssnar på personalen och patienterna, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi, gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget.
– I flera veckor är vi många som kämpat för att samtalsmottagningen Unga vuxnas ska vara kvar. Men de körs nu helt över av den S-ledda Koalitionen i landstinget (S, MP, C och L). Tyvärr är det unga vuxna med psykiska besvär som drabbas, säger Marita Göransson, gruppledare för Kristdemokraterna i Nyköping.
– Det behövs snarare fler samtalsmottagningar för unga vuxna i länet. Redan nu är den psykiska ohälsan stor och det är hög belastning inom primärvården. Dessutom kommer behovet av samtalsmottagningar troligen att öka på grund av att många nyanlända har svåra trauman i bagaget.
– Motiveringen att motsvarande verksamhet inte finns i andra delar av Sörmland och att vården därför är ojämlik håller inte. Vi Kristdemokrater är överens om att det är behovet som ska styra vården och inte kortsiktiga besparingar.

Intressant studiebesök på BUP!

BUP NyköpingIgår gjorde Kristdemokraterna Marita Göransson och Margareta Eriksson tillsammans med Marie-Louise Forslund Mustaniemi ett studiebesök på BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) i Nyköping. Det blev intressanta diskussioner om hur BUP kan hjälpa ungdomar som har psykiatriska problem. Att mottagningen för Unga vuxna behövs på fler platser i länet blev tydligt.