Nyköping behöver en handlingsplan mot våldsbejakande extremism!

Från olika delar av Sverige kommer rapporter om att den våldsbejakande extremismen ökar. Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället.

Det är viktigt att Nyköpings kommun tar på sig ledartröjan i det viktiga lokala förebyggande arbetet. Erfarenheterna från andra kommuner är att arbetet mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår från någon form av lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Kristdemokraterna i Nyköping kräver därför i motionen att kommunen ska arbeta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.