”Splittra inte barnfamiljer”

Det är mycket märkligt att regeringen går fram med förslag som inskränker barnfamiljers möjligheter att hålla samman, framför andra förslag som syftar till att hantera migrationssituationen.

Kristdemokraternas utgångspunkt är att barnfamiljer ska kunna återförenas. Det är bättre att de människor som kommit till Sverige, fokuserar på att så fort som möjligt etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället, istället för att oroa sig för sina anhöriga.

Bevara de centrala skolbyggnaderna!

Den rödgröna majoriteten har nu beslutat att satsa 1 miljon kronor av skattemedel för att bygga om skolbyggnaden Polisen 1, (kallad vaktmästarbostaden) vid Nicolaiskolan till restaurangverksamhet.
Kristdemokraterna anser att fastigheterna Polisen 1 och 3 (tidigare vaktmästarbostaden och rektorsbostaden vid Nicolaiskolan) även fortsättningsvis ska vara skolbyggnader. De aktuella byggnaderna har ett centralt och bra läge, samtidigt som det är kostnadseffektivt att skolverksamheter är samlade för att uppnå samordningsvinster.
Restaurangägare i Nyköping signalerar också att det råder en överetablering av restauranger i Nyköping, som gör det svårt för våra nuvarande restaurangföretag att överleva och utvecklas. Förslaget att satsa skattemedel på en ombyggnad från skolbyggnad till restauranglokal gynnar därför varken Nyköping som matstad eller våra nuvarande restaurangföretagare.
Kristdemokraterna vill i stället bevara de två centrala skolbyggnaderna vid Nicolaiskolan. Det är bättre att kommunen tillgodoser behovet av lokaler för förskolan, grundskolan och gymnasiet än att satsa skattepengar på ytterligare restauranger vilket inte är en kommunal uppgift.