Chefskarusellen påverkar kvaliteten i skola, vård och omsorg!

I dagens (29/8 2016) Södermanlands Nyheter kommenterar Marita Göransson, gruppledare för Kristdemokraterna, problemen med att ett stort antal chefer har lämnat sina chefsanställningar i Nyköpings kommun. I insändaren kräver Kristdemokraterna att en åtgärdsplan måste upprättas snarast.

Marita Göransson konstaterar avslutningsvis att vi Kristdemokrater anser att den politiska majoriteten (S, MP ,V) behöver arbeta med sitt arbetsgivaransvar och visa klokt ledarskap, inbjuda till större delaktighet i beslut, bra löner och fler karriärvägar för att kunna behålla sin nuvarande personal och kunna rekrytera personal till en ökad efterfrågan på kommunal service i framtiden.

Hela insändaren hittar du genom att använda denna länk till Södermanlands Nyheter:

http://www.sn.se/asikter/insandare/1.4318313-kd-chefskarusellen-paverkar-kvaliteten-i-skola-vard-och-omsorg-