Sänk skatten för pensionärer!

 

I dagens SN skriver Marita Göransson (KD) och Margareta Eriksson (KD) om vikten av att politiken måste utgå från en värdegrund där varje människa är ett mål i sig och har ett absolut värde under hela livet.

Du hittar hela inlägget här: http://www.sn.se/asikter/debatt/1.4619277-debatt-sank-skatten-for-pensionarer-

Vår välfärd bedöms utifrån hur våra äldre mår!

 

Många äldre har det tufft ekonomiskt och oroar sig för hur pengarna ska räcka till. I vårt budgetalternativ avsätter vi 2,2 miljarder kronor till att fortsätta sänka skatten för pensionärer. Målet är att helt utjämna klyftan mellan arbetsinkomst och pension på sikt.
Många vill och kan jobba efter 65 år och det vill vi uppmuntra genom att göra det mer lönsamt att jobba lite längre och att anställa äldre arbetskraft. Vi behöver äldres erfarenhet på arbetsmarknaden.

Kristdemokraterna prioriterar äldres ekonomi och föreslår:
• Sänkt skatt för pensionärer med cirka 2 400 kronor per år.
• Höjt bostadstillägg för de äldre med upp till 500 kronor per månad.
• Dubbelt jobbskatteavdrag redan vid 64 år
• Ta bort den särskilda löneskatten för äldre

Studiebesök på ALPHA-skolan i Nyköping

alphaskolan

Ett gäng Kristdemokrater besöker Sveriges modernaste högstadieskola ALPHA i Nyköping, under ledning av läraren Lars Lundquist. Efter rundvandringen bjöds på skinkmackor och politisk information och samtal om aktuella frågor.