KD: mer tid tillsammans med barnen!

I dagens Södermanlands Nyheter skriver kristdemokraterna Violeta Huaman de Lundberg, Carina Hedin Eriksson och Josefin Boberg om vikten av att föräldrarna för mer tid med barnen. De konstaterar att grunden för ett tryggt samhälle läggsi en trygg familjegemenskap – oavsett hur familjen ser ut.

”Rödgrönt förslag sätter Nyköpings små skolor på spel”

I dagens Södermanlands Nyheter skriver gruppledarna för Alliansen i Nyköping om att på kommunstyrelsen på måndag avser Nyköpings politiska majoritet (S, V, MP) fatta ­beslut om en ny organisation inom skolan. Förslaget innebär att nya skolenheter bildas som öppnar för sammanslagning av flera av kommunens grundskolor i årskurs F-6. Därmed är det ett beslut som får stora konsekvenser för kommunens skolbarn och deras föräldrar. Vi ser flera allvarliga problem med förslaget och anser att det bör behandlas i kommunfullmäktige som ger möjlighet till en öppen debatt.

Majoritetens förslag betyder också minskad möjlighet för föräldrar och barn att välja den skola som passar dem bäst. ­Alliansen vill istället se att föräldrars inflytande över sina barns skolgång stärks och förordar ett aktivt skolval i Nyköping.

Vi i Alliansen kommer, mot bakgrund av ovanstående, att yrka avslag på S, V och MP:s förslag till nya skolenheter på kommunstyrelsen på måndag.

Läs hela inlägget på http://www.sn.se/debatt/debatt-rodgront-forslag-satter-nykopings-sma-skolor-pa-spel/