Satsa på socionomutbildning i Nyköping

I SN den 27 april skriver kristdemokraterna Anders Öjert och Marita Göransson om att utökningen av socionomutbildningen på Mälardalens Högskola ska förläggas till Nyköping. De begära också att kommunens S-ledda majoritet ska agera för att Nyköping ska kunna få dessa utbildningsplatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en motion till kommunfullmäktige i Nyköping föreslår Marita Göransson (KD) och Stefan Landmark (KD) att kommunen ska ta fram en plan för att göra det möjligt för våra äldre inom äldreomsorgen att dagligen få vistas utomhus, om de så önskar.Du hittar motionen här http://wp.kristdemokraterna.se/nykoping/files/2017/04/motion-ang-aldres-ratt-till-utevistelse-17-03-31.pdf