Skarpt förslag från Alliansen: Ridsportanläggning ska byggas i Nyköping

En anläggning för ridsport bör byggas i Nyköpings kommun, det beskedet ger idag Alliansen i Nyköping.  Gården Väderbrunn pekas ut som en tänkbar plats för verksamheten. Läsa hela pressmeddelandet

I Nyköping får pojkar ta del av mer föreningsbidrag än flickor därför är det ur ett jämställdhetsperspektiv bra med en ridsportanläggning eftersom ridsport är en tjejdominerad sport. Det här skulle också kunna skapa utbildningstillfällen i den växande hästnäringen.

 / Marita Göransson (KD)