Inför äldreboendegaranti i Nyköpings kommun!

Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Vi vill öka äldres självbestämmande genom att kommunen erbjuder äldre plats i särskilt boende när och om de själva så önskar utan att det görs en biståndsbedömning. Denna rätt skall gälla för alla över 85 år. De ska ha rätt att få en plats i ett trygghetsboende, serviceboende eller särskilt boende. Detta är en mycket viktig satsning för dem som är över 85 år både ur fördelningspolitiskt perspektiv men även för att ett tryggt boende är oerhört viktigt särskilt för äldre.

Kristdemokraterna föreslår därför att Nyköpings kommun ska utreda möjligheten att införa äldreboendegaranti för dem över 85 år och lämna förslag på hur detta snarast kan införas.

Läs hela motionen här