”Varför vill ni dra ner på vården av sjuka barn?”

I en debattartikel i Dagens Medicin den 15 sep skriver Marie-Louise Forslund Mustaniemi KD, Magnus Leivik M och Jonas Lindeberg VfP:

Landstinget Sörmland har nu lägst antal vårdplatser för barn i Sverige. Det är konsekvensen efter beslutet i landstingsstyrelsen den 5 september då Koalitionen (S+MP+C+L) med stöd av Vänsterpartiet beslutade att minska från 20 till 15 vårdplatser på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnkliniken ska täcka hela länets behov av barnsjukvård i Sörmland för barn 0-17 år.

Debattartikeln avslutas med följande löfte: Våra partier kommer att fortsätta driva på för satsningar för barnsjukvård i hela länet och utveckling av barnmedicin i Nyköping. Barnfamiljerna i södra länsdelen ska ha en tillgänglig barnsjukvård i Nyköping med barnspecialistkompetens alla dagar dygnet runt.

Hela debattartikeln hittar du här: www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/09/15/varfor-vill-ni-dra-ner-pa-varden-av-sjuka-barn/