Stoppa hedersförtrycket!

I dag hade Fadime Sahindal varit 42 år. Pela Atroshi hade varit 38 år. Manidja Ahmadgul hade varit 27 år. Listan kan göras lång på de personer som vi inte lyckades skydda. Hedersförtrycket står emot rätten till trygghet, framtidsdrömmar och rätten till självbestämmande.

Förra veckan kom domen i det uppmärksammade fallet där en ung flicka tvingades gifta sig för att upprätthålla familjens heder. Tack vare den ideella organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime kunde flickan föras tillbaka till Sverige och föräldrarna kunde dömas till fängelse. Vi hoppas att veckans dom har en avskräckande effekt på andra föräldrar och anhöriga som vill ta bort makten, framtiden och egenbestämmandet från sina döttrar. Vi kan aldrig acceptera kränkningar mot flickor i hederns namn.

Vänsterregeringen var nyligen på väg att slå sönder det kompetensteam som sedan några år finns under länsstyrelsen i Östergötland. Nu har de fått tillfällig respit men ska vi kunna öka kompetensen behöver deras verksamhet permanentas och förstärkas. Sverige bör införa möjligheten att utfärda det som britterna kallar Forced Marriage Protection Order som gör rättsliga åtgärder möjliga mot en förälder vid ett misstänkt bortförande om barnet inte återförs inom 48 timmar. Det skulle göra det svårt för en familj att dölja att deras barn är bortfört.

Samhällets attityder inte är statiska, utan genom ett starkt civilsamhälle och praktisk förändring kan de ändras till det bättre. Därför behövs en särskild brottsrubricering för hedersrelaterat våld där brott mot unga flickors frihet tas på allvar. Ingen flicka ska bli fråntagen sin rätt att komma tillbaka till skolan efter sommarlovet. Alla flickor ska kunna känna att hela samhället står bakom henne.

Marita Göransson (KD)   Margareta Eriksson (KD)