I en motion till kommunfullmäktige i Nyköping föreslår Marita Göransson (KD) och Stefan Landmark (KD) att kommunen ska ta fram en plan för att göra det möjligt för våra äldre inom äldreomsorgen att dagligen få vistas utomhus, om de så önskar.Du hittar motionen här http://wp.kristdemokraterna.se/nykoping/files/2017/04/motion-ang-aldres-ratt-till-utevistelse-17-03-31.pdf