Alliansens gruppledare om kvinnodagen!

I dagens Södermanlands Nyheter tar de kvinnliga gruppledarna i Alliansen plats.