De islamistiska terroristerna trampar på människovärdet

– Det är med stor sorg och bedrövelse vi tar del av rapporteringen om dåden i Paris. Samma dag drabbades Bagdad av ett dåd, dagen innan Beirut. Våra tankar går till de drabbade, till dem som förlorat älskade familjemedlemmar, släkt, vänner, kollegor. Offrens enda brott var att på grund av tillfälligheternas spel befinna sig på fel plats vid fel tillfälle, säger Ebba Busch Thor med anledning av de senaste attackerna.

De islamistiska terroristerna trampar på människovärdet, på det vi håller högst. De för ett krig mot vår civilisation. De föraktar det mest värdefulla vi har – livet, kärleken, friheten och medmänskligheten. De vill sprida rädsla, död och förtvivlan över världen.
Men de kommer inte att lyckas. Vi ska inte låta rädslan förlama, vi ska frimodigt stå upp för det vi tror på. Som flera gånger tidigare i historien ska vi visa att frihet, människovärde, rättvisa och demokrati ska vinna över terror och hat.