I kommunen

Förtroendevalda kristdemokrater i Nyköpings kommun 2015-2018:

Kommunfullmäktige
Ledamöter: Marita Göransson (gruppledare), Stefan Landmark.
Ersättare: Margareta Eriksson, Lars Lundqvist

Kommunstyrelsen
Marita Göransson, ledamot

Utbildnings, arbetsmarknads och integrationsnämnden
Violeta Huamán de Lundberg, ersättare

Barn- och ungdomsnämnden
Josefin Boberg, ersättare

Socialnämnden
Margareta Eriksson, ledamot

Kultur och fritidsnämnden
Carina Hedin Eriksson, ersättare

Vård- och omsorgsnämnden
Annika Bengtsson, ersättare

Bygg- och tekniknämnden
Lars Lundqvist, ledamot

Revisionen
Gerhard Georgsson, ledamot

Kommunfullmäktiges valberedning
Marita Göransson, ledamot
Stefan Landmark, ersättare

Kommunstyrelsens näringslivsutskott
Marita Göransson, ledamot

Valnämnden
Stefan Landmark, ersättare

Lokala säkerhetsnämnden
Curt Eriksson, ersättare

Arvodeskommittén
Stefan Landmark, ledamot

Nyköpings-Oxelösunds Gemensamma servicenämnd
Stefan Landmark, ersättare

Nyköpingshem AB
Stefan Landmark, ledamot

Gerda Thams donationsstiftelse
Britt Moberg, ledamot

Pensionärsrådet
Margareta Eriksson, ersättare

Sparbanken Sörmlandsbanken – huvudmän
Stefan Landmark

Nämndemän i Nyköpings tingsrätt
Carina Hedin Eriksson