I landstinget

Förtroendevalda kristdemokrater i Landstinget Sörmland från Nyköping 2014-2018:

Östen ErikssonOEcontactimage
Adress: Bergholms väg 3 D, 61136 NYKÖPING
Telefon mobil:070-667 07 25
E-post:osten.eriksson@kristdemokraterna.se

Landstingsfullmäktige, ledamot
Barn- och Ungdomsberedningen, ledamot
Arvodesberedningen, ledamot
Moderbolaget Vita huset AB styrelse, ersättare
Valberedning, vice ordförande

Barbro Petersson

Adress: Nicolai Hult, 61192 Nyköping

Telefon bostad: 0155-22 41 00

Telefon mobil: 070-432 28 08

E-post: barbro_petersson@hotmail.com

Gemensamma Patientnämnden, vice ordförande