I dagens SN betonar Marita Göransson (KD) familjens betydelse