KD: mer tid tillsammans med barnen!

I dagens Södermanlands Nyheter skriver kristdemokraterna Violeta Huaman de Lundberg, Carina Hedin Eriksson och Josefin Boberg om vikten av att föräldrarna för mer tid med barnen. De konstaterar att grunden för ett tryggt samhälle läggsi en trygg familjegemenskap – oavsett hur familjen ser ut.