Låt de ekonomiskt svaga barnen behålla fritidspengen!

Tisdagens kommunfullmäktige innebär att den rödgröna majoriteten i Nyköping försämrar möjligheterna till fritidsaktiviteter för de ekonomiskt svagaste barnen. Alliansregeringen införde 2014 en Fritidspeng för de barn som lever i hushåll som haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller mer. Initiativet till satsningen kom bland annat från BRIS och Rädda Barnen. Satsningen på Fritidspengen var en investering för ökad och starkare samhällsgemenskap.

Vid omröstningen i kommunfullmäktige reserverade sig Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Centern mot beslutet att ta bort fritidspengen för de svagaste barnen.