Styrelsen

Östen Eriksson, ordförande
osten.eriksson@kristdemokraterna.se
Mobil: 070 667 07 25

Marita Göransson
marita.goransson@nykoping.se
Mobil: 070 203 28 02

Gert Bennevall
gert.bennevall@live.se
Mobil: 073 095 95 75

Anders Öjert

Lars Lundqvist

Curt Eriksson, ersättare
Mobil: 070 378 88 67

Gerhard Georgsson, adjungerad kassör
g.georgsson@hotmail.com
Mobil: 070 405 81 78