I en motion till kommunfullmäktige i Nyköping föreslår Marita Göransson (KD) och Stefan Landmark (KD) att kommunen ska ta fram en plan för att göra det möjligt för våra äldre inom äldreomsorgen att dagligen få vistas utomhus, om de så önskar.Du hittar motionen här http://wp.kristdemokraterna.se/nykoping/files/2017/04/motion-ang-aldres-ratt-till-utevistelse-17-03-31.pdf

KD: mer tid tillsammans med barnen!

I dagens Södermanlands Nyheter skriver kristdemokraterna Violeta Huaman de Lundberg, Carina Hedin Eriksson och Josefin Boberg om vikten av att föräldrarna för mer tid med barnen. De konstaterar att grunden för ett tryggt samhälle läggsi en trygg familjegemenskap – oavsett hur familjen ser ut.

”Rödgrönt förslag sätter Nyköpings små skolor på spel”

I dagens Södermanlands Nyheter skriver gruppledarna för Alliansen i Nyköping om att på kommunstyrelsen på måndag avser Nyköpings politiska majoritet (S, V, MP) fatta ­beslut om en ny organisation inom skolan. Förslaget innebär att nya skolenheter bildas som öppnar för sammanslagning av flera av kommunens grundskolor i årskurs F-6. Därmed är det ett beslut som får stora konsekvenser för kommunens skolbarn och deras föräldrar. Vi ser flera allvarliga problem med förslaget och anser att det bör behandlas i kommunfullmäktige som ger möjlighet till en öppen debatt.

Majoritetens förslag betyder också minskad möjlighet för föräldrar och barn att välja den skola som passar dem bäst. ­Alliansen vill istället se att föräldrars inflytande över sina barns skolgång stärks och förordar ett aktivt skolval i Nyköping.

Vi i Alliansen kommer, mot bakgrund av ovanstående, att yrka avslag på S, V och MP:s förslag till nya skolenheter på kommunstyrelsen på måndag.

Läs hela inlägget på http://www.sn.se/debatt/debatt-rodgront-forslag-satter-nykopings-sma-skolor-pa-spel/

 

Kristdemokraterna vill slopa pensionärsskatten

Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Vi har sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Men vi vill sänka skatten på pension igen, så att skatten för pensionärer och löntagare blir lika. Stefan Löfvens socialdemokrater har lovat att göra detta, men tycker tydligen inte att det är så viktigt. Det tycker vi. Det är dags att slopa den så kallade pensionärsskatten. Tack till SPF:s medlemmar som medverkar i denna film.

Sänk skatten för pensionärer!

 

I dagens SN skriver Marita Göransson (KD) och Margareta Eriksson (KD) om vikten av att politiken måste utgå från en värdegrund där varje människa är ett mål i sig och har ett absolut värde under hela livet.

Du hittar hela inlägget här: http://www.sn.se/asikter/debatt/1.4619277-debatt-sank-skatten-for-pensionarer-

Vår välfärd bedöms utifrån hur våra äldre mår!

 

Många äldre har det tufft ekonomiskt och oroar sig för hur pengarna ska räcka till. I vårt budgetalternativ avsätter vi 2,2 miljarder kronor till att fortsätta sänka skatten för pensionärer. Målet är att helt utjämna klyftan mellan arbetsinkomst och pension på sikt.
Många vill och kan jobba efter 65 år och det vill vi uppmuntra genom att göra det mer lönsamt att jobba lite längre och att anställa äldre arbetskraft. Vi behöver äldres erfarenhet på arbetsmarknaden.

Kristdemokraterna prioriterar äldres ekonomi och föreslår:
• Sänkt skatt för pensionärer med cirka 2 400 kronor per år.
• Höjt bostadstillägg för de äldre med upp till 500 kronor per månad.
• Dubbelt jobbskatteavdrag redan vid 64 år
• Ta bort den särskilda löneskatten för äldre