Intressant studiebesök på BUP!

BUP NyköpingIgår gjorde Kristdemokraterna Marita Göransson och Margareta Eriksson tillsammans med Marie-Louise Forslund Mustaniemi ett studiebesök på BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) i Nyköping. Det blev intressanta diskussioner om hur BUP kan hjälpa ungdomar som har psykiatriska problem. Att mottagningen för Unga vuxna behövs på fler platser i länet blev tydligt.

Stoppa nedläggningen av mottagningen för unga vuxna!

Mottagningen för unga vuxna är viktig för ungdomarna i Nyköping. Att utan konsekvensanalys stänga verksamheten med hänvisning till vaga formuleringar om att det inte finns motsvarande verksamhet i andra delar av länet ställer Kristdemokraterna inte upp på.

Den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Enligt Socialstyrelsen uppger allt fler ungdomar psykiska besvär som oro eller ängslan. Här behövs det satsningar – inte nedläggningar.
Det här är en besparing som drabbar unga vuxna med psykisk ohälsa. Det handlar om människor med bland annat depression, nedstämdhet, oro och ångesttillstånd.

MITT I FLYKTINGKRISEN: Regeringen slopar Gåvoavdraget!

Terror och krig tvingar ständigt nya människor på flykt. De flesta lever i tältläger i grannländer. Andra riskerar livet på väg till Europa.

Utan ideella organisationer hade katastrofen varit ännu värre. De bidrar med sjukvård och tak över huvudet för miljoner människor. Barn som växer upp i flyktingläger får skolgång tack vare frivilliga krafter.

I Sverige är vi beroende av frivilliga insatser för att klara flyktingkrisen.
Många vill bidra. Förra året gav svenskarna 1,5 miljarder till ideella organisationer med avdragsrätt, gåvor som ökar och kan mångdubblas om vi utvecklar avdraget istället för att avveckla det.

Regeringen verkar tänka tvärtom och tar nu bort gåvoskatteavdraget. Nu borde regeringen lyssna på oss och frivilligorganisationerna.
Vi kristdemokrater vet att din gåva gör skillnad. Alla som ger en gåva, ger av sin tid eller skänker kläder bidrar till ett bättre samhälle.
Tillsammans gör vi skillnad.

Ta inte bort gåvoskatteavdraget!

Slutenvårdsplatser för barn på Nyköpings lasarett måste återöppnas!

Den styrande Koalitionen i landstinget (S, MP, C och FP) har tidigare sagt nej till att återöppna slutenvårdsplatser för barn på Nyköpings lasarett.

I en gemensam motion pekar Kristdemokraterna, Vård för pengarna och Moderaterna på att det är hög tid att tänka om. Stängningen av slutenvårdsplatser för barn på Nyköpings lasarett skapar otrygghet hos både barn och föräldrar. Att behöva åka tvärs över hela landet till Eskilstuna och vänta många timmar på akutmottagningen är oacceptabelt. Vi måste minska pressen och underlätta vardagen för barn, föräldrar och övriga familjen.
I dag sker det en stor inflyttning av barnfamiljer i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Behovet av nära barnsjukvård och slutenvårdsplatser kommer bara att öka.
Kristdemokraterna, Vård för pengarna och Moderaterna föreslår att återöppnandet i ett första skede ska ske genom att de barnkirurgiska observationsplatser som finns i dag ska kompletteras med barnmedicinska observationsplatser. I nästa steg ska slutenvårdsplatserna för barn på Nyköpings lasarett återöppnas. Barn är en patientgrupp som är extra sårbar. Kan de få vård i Nyköping ökar tryggheten och patientsäkerheten.

Förbättra den ekonomiska uppföljningen i Nyköpings kommun!

Med begränsade ekonomiska resurser och de senaste årens återkommande underskott i verksamheterna i Nyköpings kommun ökar kraven på kommunstyrelsen att fatta väl genomtänkta beslut. Revisionen har också anmärkt att kommunstyrelsen inte agerat tillräckligt i samband med de stora ekonomiska underskotten i Skolorganisationen.
För att ledamöterna i kommunstyrelsen ska kunna utföra sitt viktiga uppdrag och vara väl pålästa vid sammanträden kräver vi Kristdemokrater att den ekonomiska verksamhetsuppföljningen för Nyköpings kommun förbättras.
Därför har Kristdemokraterna idag lämnat in en motion där vi kräver att kommunstyrelsen ska se till att dagens muntliga ekonomiska verksamhetsuppföljningar, ersätts med skriftliga presentationer av ärendet och förslag till beslut, på samma sätt som redan sker med övriga beslutsärenden.

Rör inte de små skolorna!

I skolutredningen konstateras att det inte råder något samband mellan skolornas storlek och hur skolorna klara budgeten. Men ändå föreslår utredningen en skolorganisation med färre och större skolor. Vi ifrågasätter den slutsatsen och kräver att majoriteten (S, V, MP)står fast vid tidigare besked om att nedläggning av små skolor inre är aktuell.

Vi måste också lyfta in barnperspektivet med tanken på rimligheten i att små barn ska tvingas åka lång väg till sin förskola eller skola. Utredningen visar på bristande styrning från den politiska majoriteten. Den pekar även på otydligheter i kommunens styrmodell. Därför måste kommunen i första hand arbeta med att förbättra ledning och styrning, samt hur resurserna fördelas.

De islamistiska terroristerna trampar på människovärdet

– Det är med stor sorg och bedrövelse vi tar del av rapporteringen om dåden i Paris. Samma dag drabbades Bagdad av ett dåd, dagen innan Beirut. Våra tankar går till de drabbade, till dem som förlorat älskade familjemedlemmar, släkt, vänner, kollegor. Offrens enda brott var att på grund av tillfälligheternas spel befinna sig på fel plats vid fel tillfälle, säger Ebba Busch Thor med anledning av de senaste attackerna.

De islamistiska terroristerna trampar på människovärdet, på det vi håller högst. De för ett krig mot vår civilisation. De föraktar det mest värdefulla vi har – livet, kärleken, friheten och medmänskligheten. De vill sprida rädsla, död och förtvivlan över världen.
Men de kommer inte att lyckas. Vi ska inte låta rädslan förlama, vi ska frimodigt stå upp för det vi tror på. Som flera gånger tidigare i historien ska vi visa att frihet, människovärde, rättvisa och demokrati ska vinna över terror och hat.