Nyköpings kommun riskerar gå back även i år!

Helårsprognosen för Nyköpings kommun pekar på ett minusresultat, vilket är 37 miljoner kronor sämre än den rödgröna (S, MP, V) majoriteten räknat med. Detta trots att kommunen får en engångsersättning på 20 miljoner från AFA.
– ”Vi föreslog en tilläggsbudget redan i våras för att visa att man kan hålla en budget i balans. Finns det ett befarat underskott måste man se hur det kan ändras, då kunde vi ha tagit höjd för kostnaderna i skolan.” kommenterar KD´s gruppledare Marita Göransson

Låt de ekonomiskt svaga barnen behålla fritidspengen!

Tisdagens kommunfullmäktige innebär att den rödgröna majoriteten i Nyköping försämrar möjligheterna till fritidsaktiviteter för de ekonomiskt svagaste barnen. Alliansregeringen införde 2014 en Fritidspeng för de barn som lever i hushåll som haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller mer. Initiativet till satsningen kom bland annat från BRIS och Rädda Barnen. Satsningen på Fritidspengen var en investering för ökad och starkare samhällsgemenskap.

Vid omröstningen i kommunfullmäktige reserverade sig Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Centern mot beslutet att ta bort fritidspengen för de svagaste barnen.

”Kvotera inte föräldraförsäkringen”

– Så fort Sverige har en regering utan kristdemokrater så kommer förslag om att begränsa familjernas frihet som ett brev på posten. Det är beklagligt att även Folkpartiet, som kallar sig liberaler, är med och bidrar till ytterligare kvotering av föräldraförsäkringen, skriver Ebba Busch Thor i Expressen.

Inom kort kommer riksdagen klubba igenom en utökad kvotering av föräldraförsäkringen. Ytterligare en månad kommer att vara knuten till vardera föräldern, vilket minskar den möjlighet som i dag finns för föräldrarna att överlåta dagar mellan varandra. Återigen bekräftas att så fort Sverige har en regering utan kristdemokrater så kommer förslag om att begränsa familjernas frihet som ett brev på posten. Det är beklagligt att även Folkpartiet, som kallar sig liberaler, stöder denna inskränkning i föräldrarnas makt över sin vardag.
Tidigare i år visade en opinionsmätning från Novus att 76 procent av medborgarna anser att föräldrarna själva ska bestämma över sin föräldraledighet. Även bland de rödgröna partiernas väljare finns en klar majoritet på 60 procent som är emot kvotering av föräldraförsäkringen. Tyvärr är partitopparna i regeringen fast beslutna att ytterligare öka styrningen av hur de svenska familjerna fördelar sin föräldraledighet.
Kristdemokraterna är tydliga med att vi vill öka familjernas frihet. Därför är vi emot kvotering av föräldraförsäkringen. I stället för ökad styrning vill vi ha full flexibilitet att överlåta dagar mellan föräldrarna. Kvotering tar inte hänsyn till att familjer är olika och har olika förutsättningar. Ju mer fyrkantiga system som skapas desto sämre passar de in i olika familjers vardag. Vi kristdemokrater anser att politiken ska stödja – inte styra. Politiken ska underlätta livet, inte optimera statistik.
I stället för politiska ovanifrånlösningar vill vi kristdemokrater skapa ökade möjligheter för både pappor och mammor att spendera mer tid med sina barn. Kristdemokraterna vill därför förlänga rätten till tjänstledighet, förlänga föräldraförsäkringen med 30 dagar och skydda inkomsten för föräldralediga tills barnet är tre år. På så sätt försvinner några av de regler som i dag missgynnar pappor och det blir lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv.
De flesta är eniga om att föräldraförsäkringen ska vara till för barnens skull, inte för politikernas skull. Då måste vi ställa oss frågorna: Vilka känner barnen bäst? Vilka har störst insikt om den egna familjens behov och situation? Stefan Löfven och hans tillskyndare svarar att det är regeringen. Jag svarar att det är föräldrarna själva.

”Dags för svenska bönder att få betalt för knorren”

ebba med grisDEBATTARTIKEL –Andra EU-länders fusk med djurhållning inom grisnäringen är på väg att slå ut svensk grisproduktion. De stora skillnaderna i djurhållning snedvrider konkurrensen mellan EU-länderna vilket nu hotar hela den svenska grisnäringen samtidigt som det drabbar djuren och försämrar kvalitén på vår mat.
Av allt importerat griskött till Sverige står Danmark för 38 procent och Tyskland för 34 procent. Den svenska självförsörjningsgraden av griskött var 2012 nere på 68 procent vilket är den lägsta sedan 1994.

På Fors Säteri Katrineholms kommun finns 2 200 grisar. En jämförbar gård i Danmark kan istället ha uppemot 3 500 grisar – 60 procent fler djur på samma yta. Trängsel och brist på en naturlig miljö med halm och strö för grisarna att böka runt i stressar grisarna att tugga på varandras svansar. Lösningen utanför Sverige är att kupera knorrarna. Samtliga svenska grisar har knorren kvar. Motsvarande siffra i Danmark och Tyskland är 0,8 procent.

Rutinmässig kupering av knorrarna har varit förbjuden inom EU sedan 2001. Trots detta är det idag enbart Sverige, Finland och Litauen som enligt EU:s kontrollmyndighet för livsmedel avstår från svanskuperingen. Den bristande djurhållningen driver fram ett behov av ständig antibiotikatillförsel till djuren, en utveckling som riskerar att leda till ökad antibiotikaresistens. WHO varnar för att antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största globala hoten mot folkhälsan. Enligt EU-kommissionen dör 25 000 människor årligen till följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier.

Det är allvarligt att EU-kommissionen, som har till uppgift att säkra att alla medlemsländer följer reglerna, tycks stå och titta på utan att agera. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har skrivit ett brev till EU-kommissionen och krävt att regelverket inom EU ska respekteras och bett dem utreda hur utbrett fusket är. Vi välkomnar initiativet men det är inte tillräckligt.

Sverige bör kräva av EU-kommissionen att de omedelbart agerar för att säkra lika konkurrensvillkor. Det ska inte längre vara lönsamt att fuska med djurhållningen och kvalitén. Kommissionen bör därför använda möjligheten att utdöma viten till länder som fuskar.

Den snedvridna konkurrensen för grisuppfödning inom EU är ett exempel på vad som händer när en av EU:s huvuduppgifter – att skapa en inre marknad med fungerande konkurrens – inte ges tillräckligt med uppmärksamhet utan dribblas bort i EU-beslut om snus och föräldraledighet – frågor som borde vara nationella.
Vi kristdemokrater kommer att vara en kraft för ett reformerat EU där rätt beslut tas på rätt nivå. Vi kommer i EU-parlamentet agera för schyst konkurrens, god djurhållning och bra kvalitet på maten. Det är dags för svenska bönder att få betalt för knorren.

Ebba Busch Thor (KD)
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Jesper Haglund (KD)
Kandidater till Europaparlamentet

”Vardagspusslet är vårt att bestämma över”

INSÄNDARE – Varken Bryssel eller Stockholm ska bestämma över familjers fördelning av föräldradagarna. Den makten ska tillhöra föräldrarna själva. I dag är internationella familjedagen och vi tar tillfället att stå upp för familjen och underlätta vardagspusslet. Vår utgångspunkt är att stödja föräldrarna men inte styra dem. Tyvärr tänker inte alla politiker likadant, utan från allt fler håll kommer kvotering och pekpinnar fram. Detta trots att 8 av 10 föräldrar själva vill bestämma hur de ska fördela föräldraledigheten, enligt en färsk Novusundersökning.

Detta är faktiskt en av de frågor som EU-valet den 25 maj handlar om. Vad politikerna i Bryssel ska bestämma över och inte. Låt oss vara tydliga, EU:s handlingskraft behövs – men på rätt områden. EU ska fokusera på gränsöverskridande utmaningar som organiserad brottslighet, klimatet och förbättrad handel. Men hålla sig borta från vår föräldraförsäkring, våra arbetstidsregler och att kvotera våra bolagsstyrelser. Det är vår agenda i Sverige och i Bryssel. Var med och bestäm över EU:s framtid den 25 maj.

Marita Göransson (KD)
Nyköping
Bo Wingård (KD)
Gnesta
Arne Karlsson (KD)
Trosa

 

Marita Göransson toppar Kristdemokraternas valsedel!

Kristdemokraternas valsedel till kommunfullmäktige i Nyköping toppas av Marita Göransson, Nyköping, följd av Stefan Landmark, Nyköping och Violeta Huamán de Lundberg, Ålberga. Sedan följer Joakim Ärlebrant, Jönåker, Margareta Eriksson, Bergshammar och Marcus Sjöström, Koppartorp.

– Det känns positivt att valsedeln innehåller ett flertal nya namn som komplement till personer med erfarenhet av att företräda partiet i kommunfullmäktige, därmed har partiet lagt grunden för en grunden för en framgångsrik valrörelse i Nyköping, säger Östen Eriksson, ordförande för lokalavdelningen.

– Att få förtroendet att toppa Kristdemokraternas valsedel, känns hedrande, ansvarsfullt och spännande. Jag ser fram emot att tillsammans med övriga engagerade kristdemokrater genomföra en framgångsrik valrörelse så att Nyköping blir en bra kommun för barn och unga att växa upp i, säger Marita Göransson, Kristdemokraternas toppkandidat.

Se hela listan med kandidater här.

Bli medlem!

Göran HägglundBrinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

>>> BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)