”Rödgrönt förslag sätter Nyköpings små skolor på spel”

I dagens Södermanlands Nyheter skriver gruppledarna för Alliansen i Nyköping om att på kommunstyrelsen på måndag avser Nyköpings politiska majoritet (S, V, MP) fatta ­beslut om en ny organisation inom skolan. Förslaget innebär att nya skolenheter bildas som öppnar för sammanslagning av flera av kommunens grundskolor i årskurs F-6. Därmed är det ett beslut som får stora konsekvenser för kommunens skolbarn och deras föräldrar. Vi ser flera allvarliga problem med förslaget och anser att det bör behandlas i kommunfullmäktige som ger möjlighet till en öppen debatt.

Majoritetens förslag betyder också minskad möjlighet för föräldrar och barn att välja den skola som passar dem bäst. ­Alliansen vill istället se att föräldrars inflytande över sina barns skolgång stärks och förordar ett aktivt skolval i Nyköping.

Vi i Alliansen kommer, mot bakgrund av ovanstående, att yrka avslag på S, V och MP:s förslag till nya skolenheter på kommunstyrelsen på måndag.

Läs hela inlägget på http://www.sn.se/debatt/debatt-rodgront-forslag-satter-nykopings-sma-skolor-pa-spel/