Satsa på socionomutbildning i Nyköping

I SN den 27 april skriver kristdemokraterna Anders Öjert och Marita Göransson om att utökningen av socionomutbildningen på Mälardalens Högskola ska förläggas till Nyköping. De begära också att kommunens S-ledda majoritet ska agera för att Nyköping ska kunna få dessa utbildningsplatser.