Vår politik

Kommunens budget 2018

Grunden för Kristdemokraternas förslag till budget 2018 för Nyköpings kommun är att kärnverksamheterna vård, skola och omsorg alltid ska prioriteras. Respekten för alla människors lika värde måste upprätthållas under hela livscykeln.

Kommunpolitiska ageranden

Under mandatperioden 2015-2018 befinner sig Kristdemokraterna i Nyköpings kommunfullmäktige i opposition. Ett av de bästa sätten våra ledamöter i kommunfullmäktige har att påverka politiken och visa var Kristdemokraterna står i olika frågor, är att lämna förslag till fullmäktige i form av motioner, interpellationer och frågor.

Nedan kan du ta del av Kristdemokraternas ageranden i olika frågor i Nyköpings kommunfullmäktige. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår gruppledare Marita Göransson på marita.goransson@nykoping.se eller mobil 070 203 28 02

Motioner

Under år 2017 har vi lämnat in följande motioner:

Under år 2016 har vi lämnat in följande motioner:

Under år 2015 har vi lämnat in följande motioner:
• Den 10/11: Ta bort delade turer (gemensam motion KD, M, Fp och C)
• Den 10/11: Inför Rättviksmodellen i Nyköping (gemensam motion KD, M, Fp och C).

Den 12/9: Nyköpingsinitiativet – en modell för att fler Nyköpingsbor ska få möjlighet att arbeta (gemensam motion KD, M, L och C)

Den 5/9: Principbeslut kring livsmedel i offentliga kök.

Den 8/9: Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland
• Den 9/6: Inför en elevhälsogaranti i Nyköpings kommun
• Den 12/5: Inrätta ett inköps- och upphandlingsutskott i Nyköpings kommun (gemensam motion KD, M, Fp och C)

Frågor

Under år 2017 har vi lämnat in följande frågor:

  • Den 14/3: Hur säkerställs att nyanlända barn och ungdomar blir vaccinerade och hälsoundersökta
  • Den 12/9: När kommer KS och KF att få ta ställning till frågan om valkretsindelning

Under år 2016 har vi lämnat in följande frågor:

  • Den 8/3: När kan de 36 personer, som har biståndsbeslut, få plats på demensboende eller särskilt boende
  • Den 8/3: Varför bjuds inte hela kommunstyrelsen in till Bokslutsdagen

Under år 2015 har vi lämnat in följande frågor:
• Den 14/4: När kommer kommunfullmäktige att få ta del av återrapporteringen gällande barnkonventionens roll som ett nämndövergripande styrdokument i Nyköpings kommun?
• Den 10/2: Angående utbetalning av Fritidspeng?