Vår politik

Kommunpolitiska ageranden

Under mandatperioden 2015-2018 befinner sig Kristdemokraterna i Nyköpings kommunfullmäktige i opposition. Ett av de bästa sätten våra ledamöter i kommunfullmäktige har att påverka politiken och visa var Kristdemokraterna står i olika frågor, är att lämna förslag till fullmäktige i form av motioner, interpellationer och frågor.

Nedan kan du ta del av Kristdemokraternas ageranden i olika frågor i Nyköpings kommunfullmäktige. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår gruppledare Marita Göransson på marita.goransson@nykoping.se eller mobil 070 203 28 02

Motioner
Under år 2015 har vi lämnat in följande motioner:
• Den 10/11: Ta bort delade turer (gemensam motion KD, M, Fp och C)
• Den 10/11: Inför Rättviksmodellen i Nyköping (gemensam motion KD, M, Fp och C)
• Den 8/9: Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland
• Den 9/6: Inför en elevhälsogaranti i Nyköpings kommun
• Den 12/5: Inrätta ett inköps- och upphandlingsutskott i Nyköpings kommun (gemensam motion KD, M, Fp och C)

Frågor
Under år 2015 har vi lämnat in följande frågor:
• Den 14/4: När kommer kommunfullmäktige att få ta del av återrapporteringen gällande barnkonventionens roll som ett nämndövergripande styrdokument i Nyköpings kommun?
• Den 10/2: Angående utbetalning av Fritidspeng?