Inrätta vårdserviceteam i Nynäshamn

 

 

Image result for äldreomsorg

Vi har under föregående vecka lämnat in en motion till Nynäshamns kommunfullmäktige som handlar om att vi vill inrätta vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Nynäshamn. Detta förslag innebär att nyanlända eller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna få arbetsträning / praktik inom kommunens äldreomsorg. Vårdserviceteamen skulle kunna utföra arbetsuppgifter som inte kräver någon längre vårdutbildning, som att servera mat och plocka undan disk efter måltider, att sköta förråd samt vissa administrativa uppgifter. För att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen behövs mer tid för vård och omsorg. Läs mer