• Inrätta vårdserviceteam i Nynäshamn

     

     

    Vi har under föregående vecka lämnat in en motion till Nynäshamns kommunfullmäktige som handlar om att vi vill inrätta vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Nynäshamn. Detta förslag innebär att nyanlända eller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna få arbetsträning / praktik inom kommunens äldreomsorg. Vårdserviceteamen skulle kunna utföra arbetsuppgifter som inte kräver någon längre vårdutbildning, som att servera mat och plocka undan disk ...