• Inrätta vårdserviceteam i Nynäshamn

   

   

  Image result for äldreomsorg

  Vi har under föregående vecka lämnat in en motion till Nynäshamns kommunfullmäktige som handlar om att vi vill inrätta vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Nynäshamn. Detta förslag innebär att nyanlända eller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna få arbetsträning / praktik inom kommunens äldreomsorg. Vårdserviceteamen skulle kunna utföra arbetsuppgifter som inte kräver någon längre vårdutbildning, som att servera mat och plocka undan disk efter måltider, att sköta förråd samt vissa administrativa uppgifter. För att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen behövs mer tid för vård och omsorg.Motionen går att utläsa i sin helhet nedan:

  Anställda inom Nynäshamns äldreomsorg gör dag och natt stora insatser för både äldre och anhöriga. Det är tydligt att den goda vården skapas i mötet mellan den äldre och personalen. Tyvärr har inte personalen inom äldreomsorgen alltid den tid de önskar för att ge bästa möjliga omvårdnad och en hel del känner frustration över sin arbetssituation.

  Vi vill från Kristdemokraterna inrätta s.k. vårdserviceteam inom äldreomsorgen.
  Detta förslag innebär att nyanlända eller andra personer som står långt från arbetsmarknaden och som bedöms lämpliga, skulle kunna få arbetsträning/praktik inom kommunens äldreomsorg.

  Vårdserviceteamen skulle kunna utföra arbetsuppgifter som inte kräver någon längre vård-utbildning, som att servera mat och plocka undan disk efter måltider, att sköta förråd samt vissa lätta administrativa uppgifter. För att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen behövs mer tid för vård och omsorg. Det krävs också att vi använder resurserna på rätt sätt, att varje personal-kategori gör det som de är utbildade för. Genom att anställa fler som kan arbeta med den service som är en nödvändig och viktig del av vården kan vi frigöra mer tid för omvårdnad av varje enskild brukare.

  Förhoppningen är att detta ska bli ett projekt som leder till bättre omvårdnad, samtidigt som vi kan förbättra integrationen genom att fler människor får ett arbete och att den utbildade personalen inom äldreomsorgen kan ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Kristdemokraterna kommunfullmäktige besluta att:

  – Ge socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa vårdserviceteam inom Nynäshamns äldreomsorg i enlighet med motionens intentioner.