• VÅRT #VÄLFÄRDSLÖFTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN 2018-2022

  Våra prioriterade välfärdslöften för att Nynäshamn ska bli en ännu bättre kommun att växa upp och åldras i!

  • Utökad valfrihet och medinflytande för våra äldre • Förenklad biståndsbedömning för hemtjänsten, boendebehov mm och införa en äldreboendegaranti för personer över 85 år. • Bjuda in alla som fyllt 80 som inte har hjälp från kommunen till ”äldresamtal” med syftet att bryta ensamheten, skapa trygghet och främja hälsan. • Minska och förebygga undernäring hos äldre genom flera inriktade fö...

 • Våra motioner 2015-2018

  Februari 2018 – Surfplatta som verktyg för en mer personcentrerad demensvård Bifall i KS.  September 2017 – Kafé Fullmäktige Bifall i KF September 2017 – Klassmorfar/Klassfarmor i skolan Ännu inte behandlad. Mars 2017 – Mobil Förskola Bifall i KF Mars 2017 – Inrätta en äldre- och funktionshinderombudsman Bifall i KF Januari 2017 – Inrätta Vårdserviceteamet Bifall i KF April 2016 – Kommungemensam utbildningsplan för IT som pedagogiskt läroverktyg i förskola, skolan och gymnasiet Bifal...
 • VÅRA DEBATTINLÄGG/INSÄNDARE UNDER MANDATPERIODEN 2015-2018

  2018 Uttalande från KD ang Geriatriken i Nynäshamn

  För Kristdemokraterna är det viktigt att du som väljare ska kunna lita på vården. För boende i Nynäshamn kan vi nu komma med beskedet att vi ser det som nödvändigt att det fortsatt ska finnas en geriatrisk verksamhet i kommunen. All vård, men särskilt den som riktar sig till våra äldre, ska få tillräckligt med resurser och ha en god kvalitet. Äldre ska kunna vara trygga i att den vård man behöver ska finnas – oavsett var i länet man bor. Vi g...

 • Pressmeddelande 16 januari 2018

  KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

  Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstrafiken. Undantaget är linjen till Nynäshamn, där reformen gett bättre resultat.

  – De stora problemen beror på Trafikverket som äger spåren och fördelar tåglägen. Regeringen och den ansvarige ministern Tomas Eneroth tar inte sitt ansvar när de skyller allt på förändringarna i tidtabellen, säger Karl Henrik...

 • Antonella Pirrone tredje namn i valsedeln valkrets Syd-Ost i landstingsvalet.

  Lördag den 2 december fastställdes valsedlarna till Riksdags- och Landstingsvalet. Antonella Pirrone toppar valsedeln för valkretsen Syd-Ost i landstingsvalet som nummer tre efter landstingsrådet Ella Bohlin och trafiknämndens gruppledare Karl Henriksson som står som nummer ett respektive nummer två i samtliga länets valsedlar.

  – Jag är väldigt hedrad och ödmjuk över det förtroendet jag har fått från dem som röstade i vårens rådgivande medlemsomröstning, från nomineringskommittén och f...

 • Bostadsbrist – är en ny stad lösningen?

  Bostadsbrist – är en ny stad lösningen? Bostadsbristen – ett allvarligt samhällsproblem Bostadsbristen är uppenbar och hämmar sund utveckling av kommunen. Allvarligt är att allt fler, främst unga, exkluderas från möjligheten till eget boende med allt vad det medför av växande i mognad och ansvar. Fortsättning på en sådan negativ trend vill vi kristdemokrater inte ha. Är då en ny stad en bra lösning på detta? Nej, det tror inte vi kristdemokrater. Vi menar att förtätning och utbredning av kommune...
 • Vårt yttrande över fördjupning av översiktsplanen

  Vi är i huvudsak positiva till det som framgår i förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Nynäshamns stad och vi vill lämna följande synpunkter nedan. (mer…)

 • Inrätta vårdserviceteam i Nynäshamn

   

   

  Vi har under föregående vecka lämnat in en motion till Nynäshamns kommunfullmäktige som handlar om att vi vill inrätta vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Nynäshamn. Detta förslag innebär att nyanlända eller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna få arbetsträning / praktik inom kommunens äldreomsorg. Vårdserviceteamen skulle kunna utföra arbetsuppgifter som inte kräver någon längre vårdutbildning, som att servera mat och plocka undan disk ...

 • Ebba Busch Thor ny partiledare för Kristdemokraterna

  Det var ett enhälligt riksting som i dag valde Ebba Busch Thor till ny partiledare för Kristdemokraterna. (mer…)