• Kristdemokraterna vill satsa på Barn, Skola och Äldre

  Antonella
  Pressmeddelande
  Nynäshamn den 3 juni 2014

  I dag presenterar Kristdemokraterna sin budget för 2015 samt ett preliminärt förslag på de prioriterade områdena under nästa mandatperiod.

  – Vi kan inte nöja oss med det som är bra, vi behöver sikta mot det som är bättre. Den fördelning av kommunens resurser som vi gör prioriterar mest barn och unga. Om vi skall kunna se en positiv utveckling så måste de prioriteras, men vi har inte glömt våra äldre och vi vill utöka deras valfrihet och medinflytande. Vi vill också sätta fart på byggandet och underlätta för handel och näringsliv, säger gruppledare Antonella Pirrone (KD).

  – Om vi vill ha ett långsiktigt hållbart samhälle där människan och miljön har sin naturliga del, fortsätter Antonella Pirrone (KD), kan vi inte fortsätta med de åtstramningar som gjorts under de senaste åren. Med begränsade resurser är desto mer viktigt att prioritera rätt. All verksamhet som inte direkt är avgörande för våra kommuninvånares skydd och utveckling skall och måste komma i andra hand.

  I Kristdemokraternas preliminärt förslag till Mål och Budget kommer Barn- och Utbildningsnämnden att erhålla 17,9 Mkr mer än i det styrande majoritetens budget. Socialnämnden fördelas i sin tur 4,9 Mkr mer. Inga ofördelade pengar och inga skattehöjningar. Skattemedlen ska till de verksamheter som mest behöver dem. Vi Kristdemokrater tar ansvar både nu och för framtiden, avslutar Antonella Pirrone (KD).

  För mer information:
  Antonella Pirrone
  Ordförande och gruppledare

  nynashamn@kristdemokraterna.se