• Vår åsikt om ”Byggandet på Strandvägen”

    Nynäshamns historia är starkt förknippat med havet. Staden har vuxit fram med havet som en mycket viktig förutsättning. Underskattas skall inte upplevelsen av den livskvalitet det innebär att bo och leva vid havet. Vi har ett ansvar att fortsätta att utveckla denna kvalité, dvs möjligheten till att bo vid havet.
    BTH:s planerade bebyggelse vid Strandvägens början är ett exempel på detta. Liknande och med omsorg utformade exempel ska politikerna ta ansvar för att driva fram. Under allt för lång tid har sittande styre underlåtit att ta beslut som skapar förutsättningar att utveckla vår stad med bl.a. ett underskott av bostäder som följd.
    Utifrån den debatt som förts i Nynäsposten och att det lätt kan uppfattas som att det är själva Strandvägen som skall exploateras och att det inte framgått tydligt att det handlar om ett specifikt område dvs området kring NSS. Så anser vi utifrån det parti vi är, och säger oss stå för, att det är rimligt att ta ett steg tillbaka i processen. Vi föreslår ett samtal med NSS och andra inblandade för att eventuellt ta fram en lösning, för hur området skall utvecklas.
    Vi Kristdemokrater inser att utvecklingen av detta projekt ska ske i en saklig, upplysande och klargörande dialog med medborgare. Det är viktigt att möta opinioner rätt och lyssna på medborgare. Men det är även viktigt att som folkvald våga ta beslut som inledningsvis kan skapa mycket känslor men som på sikt visar sig vara ett gott beslut. Grundläggande är att politiker använder sunt förnuft, kurage och mod att kunna tillföra samhällets medborgare långsiktigt hållbara värden.

    Denna text skickades till Nynäshamnsposten måndag den 8 september 2014