Politiker i Nämnder

Kommunstyrelsen
Antonella Pirrone, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden
Eva-Lena Nordberg, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Eva-Lena Nordberg, ersättare

Miljö- och samhällsbyggnämnden
Antonella Pirrone, ersättare

Socialnämnden
Noomi Hertzberg Öberg, ledamot

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Antonella Pirrone, ledamot

Kommunala rådet för pensionärsfrågor
Antonella Pirrone, ersättare

Arvodenämnden
Eva-Lena Nordberg, ersättare