• Politiker i Nämnder

  Kommunstyrelsen
  Antonella Pirrone, ersättare

  Barn- och utbildningsnämnden
  Eva-Lena Nordberg, ersättare

  Kultur- och fritidsnämnden
  Eva-Lena Nordberg, ersättare

  Miljö- och samhällsbyggnämnden
  Antonella Pirrone, ersättare

  Socialnämnden
  Noomi Hertzberg Öberg, ledamot

  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
  Antonella Pirrone, ledamot

  Kommunala rådet för pensionärsfrågor
  Antonella Pirrone, ersättare

  Arvodenämnden
  Eva-Lena Nordberg, ersättare